Barnwebb – Din familj på webben

Barn, graviditet, utveckling, barnsjukdomar, säkerhet, ungdomar och uppfostran

Jämställdhetsbonus

By • Apr 10th, 2011 • Category: Baby, barn och samhälle

Uppdatering 2012

Från den 1 januari 2012 gäller nya regler för jämställdhetsbonus. Man behöver inte söka jämställdhetsbonus för 2012 utan den betalas ut automatiskt när den förälder som tagit ut minst föräldraledighet börjar ta ut föräldradagar utöver de första 60 dagarna.

Den som vill ansöka om jämställdhetsbonus för 2011 måste ansöka om jämställdhetsbonus för 2011 senast under februari 2012.

Föräldrarna får 50 kronor var per dag. Jämställdhetsbonusen sätts in direkt på samma konto som föräldrapenningen och betalas ut ett par dagar efter föräldrapenningen. Maxbeloppet är 13 500 kr. Jämställdhetsbonusen är skattefri.

Av de 390 dagarna (cirka 13 månader) som man kan få föräldrapenning på sjukpenningnivå eller grundnivå är 60 dagar reserverade för vardera föräldern. Dessa 60 dagar ger ingen bonus. Det är de återstående 270 dagarna föräldrarna kan få bonus för.

Det är först när den föräldern som tagit ut lägst antal dagar tar ut föräldrapenning som jämställdhetsbonusen kan betalas ut.

För barn födda efter den 30 juni 2008, eller adopterade barn där föräldern fått barnet i sin vård efter 30 juni 2008 kan förädrar som har gemensam vårdnad om ett barn ha rätt till jämställdhetsbonus.

Av de totalt 390 dagarna som man kan få föräldrapenning på sjukpenningnivå eller grundnivå är 60 dagar reserverade för vardera föräldern. Dessa 60 dagar ger ingen bonus. De återstående 270 dagarna är bonusgrundande.

Principen för hur många bonusdagar man har rätt till är att den föräldern som tar ut flest föräldradagar har rätt till lika många dagars bonus som den andra föräldern har tagit ut föräldradagar, efter att man räknat bort de 60 dagarna som är reserverade för vardera föräldern. Maximal bonus får man om man är föräldraledig 195 dagar var.

Om den förälder som inte tar ut föräldrapenning är arbetslös, sjukskriven eller föräldraledig för ett annat barn under den aktuella perioden blir det däremot ingen bonus.

Jämställdhetsbonusen är halva dagsinkomsten för den förälder som arbetar, men högst 100 kronor per dag. För att få full bonus krävs alltså en inkomst på minst 200 kronor per dag. Maximal bonus man kan uppnå är 13.500 kronor, och detta förutsätter att man delat lika på föräldradagarna.

Jämställdhetsbonus ges till den förälder som vid slutet av det år som bonusen avser har tagit ut flest föräldrapenningdagar. Om båda tagit ut lika många dagar ges beloppet till den förälder som är yngst.

Exempel: Anna och Per har gemensam vårdnad om sitt barn som föddes hösten 2008. Under det första året tar Anna ut föräldrapenning i 90 dagar. Per tar ut föräldrapenning i 70 dagar.

Anna har rätt till jämställdhetsbonus eftersom hon har tagit ut flest föräldrapenningdagar. Per har tagit ut 70 dagar, men de första 60 ger ingen ger ingen bonus. Kristin får 10 bonusdagar.

Nästa år tar Anna ut 30 dagar med föräldrapenning. Det betyder att hon sammanlagt har tagit ut 120 dagar. Per tar ut 80 dagar och har nu sammanlagt tagit ut 150 dagar. Nu har Per rätt till jämställdhetsbonus eftersom det är han som har tagit ut flest föräldrapenningdagar räknat från den först uttagna föräldrapenningdagen.

Per har tagit ut 120 dagar. Men de första 60 ger ingen bonus. De dras av liksom de tio bonusdagar som Anna fick förra året. 120 – 60 – 10 = 50. Per får 50 bonusdagar.

Läs mer om jämställdhetsbonus.

Leave a Reply