Barnwebb – Din familj på webben

Barn, graviditet, utveckling, barnsjukdomar, säkerhet, ungdomar och uppfostran

Tidigt lärande påverkar hur du blir som vuxen

By • Jan 7th, 2017 • Category: barn och samhälle

Det finns en koppling mellan stimulans till lärande tidigt under uppväxten och vuxna individers beteenden och personlighetsdrag.

Forskare tror att möjligheterna för individer att få lära sig nya saker redan som små, påverkar hur de som vuxna kommer att bearbeta ny information.

I experiment har man låtit en grupp djungelhönskycklingar göra en serie inlärningstester under deras första fem levnadsveckor.
I ett test fick de lära sig att skilja mellan färger för att få belöning, så kallad associativ inlärning.
I ett annat test stimulerades den rumsliga, spatiala, inlärningen då kycklingarna lärde sig räkna ut att belöningar finns gömda bakom ett hörn.

Kycklingarna fick alltså lära sig en mängd olika saker under veckorna av tester. När de blivit vuxna, vid cirka fem månaders ålder, jämförde forskarna i en rad personlighetstest deras beteende med en grupp fåglar helt utan liknande erfarenheter av inlärning.

De fåglar som stimulerats till inlärning redan tidigt under uppväxten var mer uppmärksamma på omgivningen när de sattes i en ny miljö. De tyckte testerna var roligare och var mindre benägna att försöka rymma från testarenan under personlighetstesterna.

– Vi tolkar deras beteende som att den tidiga inlärningen ökat fåglarnas intresse för att utforska och undersöka nya situationer som vuxna.

Tidig stimulering påverkar personligheten
Här ser vi att den tidiga stimuleringen påverkade fåglarnas personlighet som vuxna och att det finns ett orsakssamband mellan utvecklingen av den individuella personligheten och en tidig kognitiv stimulans och man tror att detta även kan gälla för människor.

Leave a Reply

Warning: Undefined variable $user_ID in /storage/content/83/166583/barnwebb.se/public_html/wp-content/themes/mimbo2.2/comments.php on line 73