Barnwebb – Din familj på webben

Barn, graviditet, utveckling, barnsjukdomar, säkerhet, ungdomar och uppfostran

Maxa föräldraledigheten

By • Jul 25th, 2019 • Category: Baby

När svenska föräldrar berättar för personer från andra länder t.ex. om att de som mamma och pappa varit hemma åtta månader var med barnet så är det många som höjer på ögonbrynen. Den svenska föräldraledighetslagen är bland de mest generösa i världen. Men det går att maxa föräldraledigheten och vara hemma mycket mer än genomsnittet med sitt barn.
Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar per barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå). Om ni är två föräldrar som delar på föräldraledigheten så får ni 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 dagar var på lägstanivå. Ni kan fördela dagarna mellan er hur ni vill genom att avstå dagar till varandra. 90 dagar på sjukpenningnivå är reserverade för varje förälder och kan inte avstås till den andra föräldern.

Om man har en ansträngd ekonomi kanske man bara är hemma de dagar man får ersättning på sjukpenningninvå eftersom dagarna med lägsta nivå endast ger 180 kr per dag (2019). Men om man har låga omkostnader eller sparat ihop en buffert sedan tidigare kan man med fördel även vara hemma de dagar med lägsta-nivån.

Om man får tvillingar eller trillingar etc. får man lite färre antal dagar per barn, men eftersom man är hemma med dem samtidigt så blir det fler dagar som man kan tillbringa med sina barn med föräldrapenning.

Men om man inte har en ansträngd ekonomi har man rätt att vara hemma med sitt barn långt mycket mer än så. Fram tills att barnet är 18 månader har man rätt att vara helt föräldraledig från sin anställning även om man inte tar ut någon föräldrapenning. Efter att barnet är 18 månader har man rätt att vara föräldraledig om man tar ut föräldrapenning minst fem dagar i veckan. Det innebär att man kan vara föräldraldig med barnet tills det är åtminstone tre år (om man inte tar ut någon föräldrapenning de första 18 månaderna och därefter tar ut föräldrapenning fem dagar i veckan. Så om man vill vara hemma länge med sitt barn ska man se till att ta ut så få dagar som möjligt åtminstone under det första året. För det finns en sak till att tänka på. Det är bara under det första året som man har skyddad SGI även om man inte tar ut någon föräldrapenning eller jobbar eller studerar på heltid eller motsvarande sysselsättning som skyddar föräldrapenningen. Så för den som vill skydda sitt SGI kanske det är mer rimligt att vara föräldraledig utan föräldrapenning bara så länge barnet är under ett år. Men om man inte vill gå tillbaka till sitt arbete kan man t.ex. skydda sitt SGI genom att studera t.ex. distanskurser för att skydda sitt SGI även efter att barnet är ett år. Man skyddar sitt SGI om  man studerar med studiemedel och för att få studiemedel behöver man läsa minst på halvfart på högskola eller universitet.

Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Men om barnet är fött 2014 eller senare kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt efter att barnet fyllt fyra år. Så ni behöver ta ut 384 dagar med föräldrapeng innan barnet fyller fyra år för att utnyttja all föräldrapenning. (Om du har tvillingar kan ni spara 132 dagar sammanlagt).

Ta ut föräldraledigt samtidigt

Även den som har en ansträngd ekonomi och behöver ta ut föräldrapenning redan från det att barnet föds kan hitta metoder för att få ut mer av föräldraledigheten. I samband med att barnet föds kan pappan vara ledig i 10 dagar med ersättningen som kallas tillfällig föräldrapenning. Om den som föder barnet är ensamstående kan en närstående vän eller släkting söka ersättning för att vara hemma i 10 dagar med barnet och den nyblivna mamman.

Efter de tio första dagarna kan båda föräldrar söka och vara föräldralediga med föräldrapenning samtidigt för ett barn under sammanlagt 30 dagar, s.k. dubbeldagar under barnets första år. Tänk på att det då räknas en dag för varje förälder. Om ni är lediga tillsammans under 30 dagar kommer det att alltså att räknas som 60 dagar föräldraledighet. Detta kan vara en bra lösning om man vill resa bort hela familjen några veckor under föräldraledigheten. Ni måste vara lediga i samma omfattning men en förälder kan ta ut dagar på sjukpenningnivå samtidigt som den andra tar ut dagar på lägstanivå. Tänk på att ni måste ha tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå för barnet innan ni kan börja ta ut dagar på lägstanivå. Efter att barnet blivit ett år kan man inte ta så kallade dubbeldagar.

Rätt till tre perioder föräldraledighet per år från arbetsgivaren

Man ska också tänka på att meddela arbetsgivaren i god tid innan man planerar att ta ut sin föräldraledighet. Arbetsgivaren ska meddelas minst två eller tre månader innan önskad föräldraledighet beroende på vilken arbetsgivare man har (oftast minst tre månader i förväg om man är kommunalt anställd) eller så snart det är möjligt. Visst kan det ställa till problem för vissa arbetsgivare om en arbetstagare är borta en längre period men om man har en öppen dialog med sin arbetsgivare kring sina planer så kan det ibland t.o.m. vara lättare för arbetsgivaren att hitta en ersättare t.ex. under 18 månader än under 6 månader.

Man har endast rätt till att vara föräldraledig sammanlagt tre perioder under ett år, men arbetsgivaren kan naturligtvis godkänna att det delas upp på fler perioder också.

Föräldralön från arbetsgivaren

Om det finns kollektivavtal på ditt arbete har du ofta rätt till föräldralön under en period som du tar ut föräldreldighet med föräldrapenning, utöver föräldrapenningen från försäkringskassan. Hur mycket man får beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd. Tillhör du Unionens avtalsområde kan du få 10 procent av lönen i föräldralön i sex månader, så att du i slutändan får 90 procent av lönen i föräldrapenning och föräldralön. Beroende på avtalsområde för du föräldralön, eller föräldrapenningtillägg, mellan tre månader och ett år.

 

 

 

 

 

Leave a Reply