Barnwebb – Din familj på webben

Barn, graviditet, utveckling, barnsjukdomar, säkerhet, ungdomar och uppfostran

Vem får tvillingar?

By • Aug 6th, 2009 • Category: Graviditet, Planera barn

Att få veta att man är gravid är ofta ett nog så omtumlande besked för många. Ett par procent av alla blivande föräldrar får ett kanske ännu mer omtumlande besked. Att det är två eller fler foster i magen.

Mellan 1 och 3% av alla födslar är tvillingfödslar. Antalet tvillingfödslar varierar kraftigt mellan olika folkslag. Asiater föder färre tvillingar än västerlänningar och svarta befolkningar föder mycket fler. Siffran varierar något i olika delar av världen. Av de tvillingpar som föds utgörs ungefär 1/3  enäggstvillingar.

När två ägg blir befruktade av två spermier blir det tvåäggstvillingar. I dessa fall får tvillingarna olika arvsmassa genom att olika ägg från modern smälter ihop med olika spermier från fadern. Tvåäggstvillingar är biologiskt sett inte mer lika varandra än vanliga syskon och de kan vara av samma kön eller olika.

Enäggstvillingar blir det när en spermie befruktat ett ägg och detta ägg senare delar sig. De två fostren, som då blir resultatet, får närmast identiskt lika arvsmassa och blir mycket lika varandra.

Att få tvåäggstvillingar är mycket ärftligt. Benägenheten att kvinnan vid ägglossningen släpper två ägg istället för ett är ärftlig. Däremot kan en man, även om han är tvåäggstvilling eller har tvillingar i släkten, inte påverka sin kvinna att släppa två ägg. Han kan däremot ge sina barn den ärftligheten och hans dotter kanske en dag får tvåäggstvillingar.

Det finns flera andra faktorer som orsakar tvåäggstvillingar. Kvinnans ålder när hon föder barn har stor betydelse. Över trettio ökar chansen markant att få tvillingar. Benägenheten att två ägg lossnar vid ägglossning ökar helt enkelt när kvinnan blir äldre.

Om kvinnan har fött många barn tidigare har hon också större chans att få tvillingar. Detta kan dock tyckas hänga ihop med åldern också. När man fött 4-5 barn så är man nog en bit över trettio redan.

En undersökning som gjorts för att undersöka huruvida även benägenheten att föda enäggstvillingar går i arv visade att kvinnor som själva var enäggstvillingar hade mer än dubbelt så stor chans att själva föda enäggstvillingar än resten av befolkningen. En annan studie undersökte enäggstvilling mäns chans att bli pappor till enäggstvillingar. Men det visade sig att pappor inte kan påverka kvinnan att få enäggstvillingar.

Tagged as:

Leave a Reply