Barnwebb – Din familj på webben

Barn, graviditet, utveckling, barnsjukdomar, säkerhet, ungdomar och uppfostran

Ny metod för att upptäcka och bota havandeskapsförgiftning.

By • Apr 7th, 2010 • Category: Graviditet

En ny metod  för att på ett tidigt stadium upptäcka vilka kvinnor som riskerar att drabbas av havandeskapsförgiftning och ett möjligt bot mot sjukdomen har hittats av två forskargrupper vid biomedicinskt centrum i Lund.

Havandeskapsförgiftning kallas också preeklampsi eller toxikos och drabbar ungefär 2 procent av alla gravida kvinnor. Det innebär att blodtrycket stiger och att protein läcker ut i urinen. Havandeskapsförgiftning kan leda till försämrad tillväxt hos fostret. I sällsynta fall utvecklas preeklampsi till det allvarligare tillståndet eklampsi som kan vara livshotande både för mamma och foster.

Tack vare regelbundna blod- och urinkontroller på mödravårdscentralen kan tillståndet nästan alltid upptäckas i tid.

Risken för havandeskapsförgiftning ökar för den som:

 • har diabetes
 • är överviktig
 • har högt blodtryck i vanliga fall
 • är förstföderska
 • ska föda mer än ett barn
 • vars mamma drabbades av havandeskapsförgiftning
 • lider av en kronisk njursjukdom.

Symptom

Inledningsvis behöver inte havandeskapsförgiftning ge några kännbara symptom hos kvinnan. Allt eftersom tillståndet pågår kommer symptomen ofta gradvis. Symptomen vid havandeskapsförgiftningar är högt blodtryck, äggvita i urinen, svullna händer och fötter  och ibland också svullet ansikte, en snabb viktökning. Äggvita i urinen är ett tecken på att njurarna är påverkade. Nästan alla gravida får svullna händer och fötter mot slutet av sin graviditet, men man ska ta det som ett varningstecken om svullnaden inte går ner efter en natts sömn.

Symptom som huvudvärk, flimmer för ögonen och allmän sjukdomskänsla samt smärta i övre delen av buken är tecken på den svåraste formen av havandeskapsförgiftning.

Kontakta läkare om du:

 • har onormala svullnader som inte går ned
 • har huvudvärk eller smärta i den övre delen av buken
 • har kramp i magen
 • upplever flimmer för ögonen.

Högt blodtryck och äggvita i urinen är symptom på havandeskapsförgiftning. Det upptäcker man oftast vid en kontroll på mödravårdscentralen eftersom urinprov tas flera gånger under graviditeten. Om tillståndet inte behandlas kan preeklampsi utvecklas till eklampsi som är en allvarligare form av tillståndet. Eklampsi leder till kraftiga kramper och eventuellt koma.

Orsak

Orsaken till havandeskapsförgiftning är inte helt klarlagd men kan till en del bero på att mamman utvecklar antikroppar mot fostret.

Behandling av havandeskapsförgiftning

Behandlingen beror på vilken del av graviditeten man är i och hur allvarliga symptom man har.

Kvinnor med lätt eller måttlig havandeskapsförgiftning före vecka 36 ordineras normalt vila. Många blir sjukskrivna eller inlagda på sjukhus för att få vila. Man kan också ge blodtryckssänkande medicin men det viktigaste är att vila mycket.

Om tillståndet är allvarligt och fostret är tillräckligt utvecklat för att överleva kan kvinnan förlösas med kejsarsnitt eller att man sätter igång värkarna för att påskynda förlossningen.

Om kvinnan är i vecka 36 eller senare sätts i allmänhet förlossningen igång oavsett hur allvarligt tillståndet är.

Havandeskapsförgiftning är väldigt sällsynt före vecka 24. Efter förlossningen försvinner havandeskapsförgiftningen inom loppet av ett par veckor.

En ny metod har hittats för att på ett tidigt stadium upptäcka vilka kvinnor so riskerar att drabbas av havandeskapsförgiftning. Med ett enkelt blod- eller urinprov kan man redan i vecka 14 förutspå vilka som är i farozonen.

Det är två forskargrupper vid Biomedicinskt centrum i Lund som identifierat två ämnen, fosterhemoglobin och Alfa-1-mikroblobulin, som kan mätas i blodet flera månader innan de första symtomen blir synliga.

Man har också utvecklat ett möjligt botemedel mot sjukdomen. De har testat om proteinet Alfa-1, som används av kroppen för att skydda mot skador, också kan användas för att behandla de sjuka kvinnorna. Vid försök på moderkakor försvann alla tecken på havandeskapsförgiftning vid behandling med Alfa-1.

Förebyggande åtgärder

Förebygg havandeskapsförgiftning genom att:

 • gå på mödravårdens regelbundna kontroller
 • ta det lugnt och vila mycket om du har förhöjt blodtryck
 • inte röka.
Tagged as:

Leave a Reply