Barnwebb – Din familj på webben

Barn, graviditet, utveckling, barnsjukdomar, säkerhet, ungdomar och uppfostran

Fler kan få graviditespenning (havandeskapspenning)

By • Mar 5th, 2013 • Category: Graviditet

Graviditetspenning tidigare kallad havandeskapspenning eller i dagligt tal kallad gravidpeng är en ersättning du som gravid kvinna kan få från försäkringskassan om du inte kan arbeta under graviditeten för att du har ett fysiskt påfrestande arbete eller en farlig arbetsmiljö.

Graviditespenning infördes 1980 även om reglerna bedömningen och benämningen har ändrats en del under årens lopp.

Fler kvinnor än tidigare förväntas kunna  få graviditetspenning i framtiden. Detta sedan Högsta förvaltningsdomstolen valt att göra en ny tolkning av lagen och beviljat rätten till graviditetspenning i ett par domar.

Domarna från 2011 gäller en kvinna som jobbar på dagis och en annan som distribuerar blommor till olika affärer.  Domstolen ansåg  att i kvinnornas arbete ingår bland annat tunga lyft, och att kvinnorna därför bör få graviditetspenning. 2012 gavs också en frisör prövningsrätt i högsta förvaltningsdomstolen efter att ha fått avslag på begäran om graviditetspenning i lägre instanser.  Motiveringen var att arbetet var påfrestande och ensidigt och att vissa arbetsuppgifter inte kunde utföras. Utfallet blev att hon beviljades halv graviditetspenning för perioden.

Varje enskilt fall ska bedömas

Graviditetspenning betalas ut  i högst 50 dagar, och tidigast från den 60:e dagen före beräknad förlossning.  om du har blivit förbjuden att fortsätta ditt arbete på grund av risker i arbetsmiljön får du graviditetspenning för varje dag som förbudet gäller.  De 10 sista dagarna innan förlossning kan man i stället ta ut föräldrapenning.

Ett fysiskt påfrestande arbete kan till exempel vara ett arbete som innebär tunga lyft eller andra påfrestande  rörelser. Om du har sådana arbetsuppgifter att du kan arbeta en del av dagen kan du ansöka om tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels graviditetspenning.

Du har också rätt till graviditetspenning om du har ett arbete som du inte får utföra på grund av risker i arbetsmiljön. Riskfaktorer för gravida kvinnor kan till exempel vara arbetsuppgifter eller miljöer där du kommer i kontakt med skadliga ämnen som kan skada ditt barn. Din arbetsgivare har ansvaret för att bedöma om du kan fortsätta arbeta eller inte.

Omplacering gäller i första hand

Du kan bara få graviditetspenning om inte din arbetsgivare kan omplacera dig till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete. Det första du måste göra är alltså att minst en månad i förväg anmäla till din arbetsgivare att du vill bli omplacerad på grund av att du är gravid.

Det beror på varför du får graviditetspenning. Om du får graviditetspenning på grund av ett fysiskt påfrestande arbete så kan du få ersättning i högst 50 dagar, tidigast från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning.

Hur mycket får man med graviditetspenning?

Graviditetspenningen ger dig en dagsinkomst som motsvarar knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst delat med 365. För att räkna ut din graviditespenning, ta din sjukpenninggrundande inkomst. Multiplicera den med 0,97. Multiplicera igen med 0,8. Dela summan med 365.Resultatet är din ersättning per dag.

Leave a Reply