Vattkoppor

 

E – Vi kan inte åka till M för hon har fått vattkoppor.

S – Varför kan vi inte åka dit för det?

E – För att dom har blivit sjuka.

S – Aha, det var en sjukdom. Jag trodde det var ett föremål.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *