Monthly Archives: October 2017

Räkneleken

Simon snart fyra år leker kurragömma med sin pappa.

Efter en stund:

S – Kan vi inte leka räkneleken istället?

P – Hur gör man det då?

S – En räknar och sedan letar man där man tror att den andra har gömt sig.

P – Jaha, det låter ju nästan som kurragömma.

S- Ja, men räkneleken är nästan som kurragömma.

P – Men det låter ju precis som kurragömma.

S – Ja det är precis som kurragömma.

Räknesnurra

Simon snart 4 år räknar

ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton, tjugo, tjugoett, tjugotvå, tjugotre, tjugofyra, tjugofem, tjugosex, tjugosju, tjugåtta, tjugonio, tjugotio, tjugoelva, tjugotolv, tjugotretton, tjugofjorton, tjugofemton, tjugosexton, tjugosjutton, tjugoarton, tjugonitton, tjugo, tjugoett, tjugotvå…