Barnwebb – Din familj på webben

Barn, graviditet, utveckling, barnsjukdomar, säkerhet, ungdomar och uppfostran

Ferbers metod

By • Aug 28th, 2010 • Category: Små barn

Ferbers metod är en metod för att lära små barn mellan 5-16 månader att somna själva i sängen. Metoden är utvecklad av professor Richard Ferber vid sömnlaboratoriet Children Hospital i USA.

Efter en fast läggningsritual, lägg barnet i vaket tillstånd, i egen säng, på eget rum (om möjligt) och med ljuset släckt. Säg “god natt” och gå ut ur rummet.

Den första natten:
Om barnet börjar gråta när läggningsritualen är över, vänta tre minuter och gå sen in till barnet. Om barnet står i sängen, lägg det ned, säg “god natt” och gå ut.
Fortsätter barnet att gråta, vänta i fem minuter och gå sen in till barnet. Smek barnet några gånger över huvudet innan du igen säger “god natt” och går ut.
Om barnet fortsätter att gråta går du in var sjunde minut.

De följande nätterna:
Den andra natten vänter du först fem minuter, sen sju och därefter nio minuter innan du går in till barnet.
Den tredje natten väntar du först sju minuter, sen nio och därefter tio minuter innan du går in till barnet.
Den fjärde natten vänter du först tio minuter, sen femton och därefter mellan tjugo och trettio minuter innan du går in till barnet.

Kom ihåg:
Var noga med tiden, titta på klockan och följ intervallen. Metoden kan användas både natt och dag.
Detta handlar om gränssättning och det gäller att vara konsekvent.
Barnet minns belöningen det får i form av att bli upptaget, matat och gosat med. Sådan belöning lär sig barnet snabbt att påkalla, och det blir fördelaktigt för barnet att hålla sig vaket. Barnet blir chefen.
Barnet skall vara friskt när du inför metoden.
Genomförandet fungerar bäst när båda föräldrar jobbar tillsammans och är motiverade och koncentrerade.
Metoden bör anpassas efter det enskilda barnet och den enskilda familjen.
Ha tålamod!

Tagged as:

Leave a Reply