Barnwebb – Din familj på webben

Barn, graviditet, utveckling, barnsjukdomar, säkerhet, ungdomar och uppfostran

Barnaga kan ge aggresivare barn.

By • Apr 13th, 2010 • Category: Små barn

En Studie som ofattade 2500 barn kom fram till att barn som agades vid tre års ålder blev mer aggressiva när de fyllt fem, jämfört med andra i samma ålder.

Barn som agades krävde oftare uppmärksamhet, var mer frustrerade och fick oftare vredesutbrott än andra barn. Enligt studien kunde agan visserligen ha en kortsiktig effekt, men den var kontraproduktiv i det långa loppet.

Samma slutsatser har också kunnat dras från tidigare studier om ämnet. En undersökning från Duke University har bland annat kommit fram till att barn som agades vid ett års ålder fick sämre resultat på kognitiva tester vid tre års ålder jämfört med andra barn.

Men tidigare studier har även haft svårt att fastslå vad som är effekt och verkan. Den här gången har därför faktorer som föräldrarnas bakgrund, deras benägenhet att gräla och huruvida de använder droger vägts in, Det är inte bara så att barn som är mer aggressiva har agats i större utsträckning.

Sverige förbjöd barnaga 1979, som första land i världen och därefter har ett tiotal länder följt efter. Däribland Finland (1983), Norge (1987), Österrike (1989), Cypern (1994), Danmark (1997), Lettland (1998), Kroatien (1999), Israel (2000), Tyskland (2000) samt Island (2003).

Men i USA är det fortfarande tillåtet. I studien använde 55 procent av alla föräldrar aga i uppfostran av sina barn, dryga 25 procent agade sina barn mer än två gånger per månad.

Tagged as:

Leave a Reply