Barnwebb – Din familj på webben

Barn, graviditet, utveckling, barnsjukdomar, säkerhet, ungdomar och uppfostran

Barnförsäkringar

By • Oct 17th, 2010 • Category: Barnsäkerhet
Barnförsäkring för sjukdom och olycksfall.
En bra barnförsäkring bör gälla för både sjukdom och olycksfall. Den bör täcka medicinsk invaliditet, en bestående skada efter en olycka eller sjukdom. samt ekonomisk invaliditet, Om barnet på grund av skadan aldrig kommer ut i arbetslivet eller fått sin arbetsförmåga nedsatt med minst 50%.

En bra barnförsäkring ger även extra stöd om du som förälder tvingas sluta arbeta för att vårda ditt barn.

Det som normalt inte ingår i en vanlig barnförsäkring är:

Barnförsäkringarna gör omfattande undantag för medfödda sjukdomar.

En del bolag ersätter inte alls medan andra kan göra det om inga symptom visar sig före barnets sexårsdag. Om du tecknar ett tillägg ger några bolag en engångsersättning för vissa medfödda sjukdomar.

Vid några allvarliga sjukdomar, som cancer, MS och barnreumatism, kan en begränsad ersättning betalas ut. De flesta försäkringar upphör efter barnets 25-årsdag.
Om du medförsäkrar ditt barn genom en gruppförsäkring hos din arbetsgivare eller facket, blir det ofta billigare men det inte alltid ger ett lika bra skydd. Den kostar ofta lika mycket oavsett hur många barn du har, så om du har flera barn kan det vara ett bra alternativ.

Ofta är barn försäkrade på flera håll: genom föräldrarnas gruppförsäkring på jobbet, i skolan och idrottsföreningen. Ersättning för invaliditet och funktionsnedsättning kan betalas ut från flera försäkringar. Däremot ersätts vårdkostnad bara en gång.

Graviditetsförsäkring erbjuds ofta gratis.
De flesta försäkringsbolag erbjuder även gravidförsäkringar.  Ofta har de en kostnadsfri som ger ett begränsat skydd – oftast är det en olycksfallsförsäkring för mamman och barnet med låga belopp. Dels en livförsäkring för barnet samt i vissa fall för föräldrarna. Då det är gratis är det naturligtvis fördelaktigt att teckna en gratis gravidförsäkring.

Alternativet är att betala för en gravidförsäkring för att få ett utökat skydd. En betald gravidförsäkring bör även ge ersättning för tidiga skador på barnet som en barnförsäkring normalt inte täcker, vid exempelvis ett medfött hjärtfel eller vid Downs syndrom. Då betalas en engångssumma ut, men ersättningsbeloppen är låga jämfört med en barnförsäkring. Den kan också ge skydd om barnet skadas vid förlossningen eller får en skada på grund av för tidig födsel. Gravidförsäkringen övergår inte automatiskt i en barnförsäkring. Men man får räkna med att man sedan blir kontaktad för att köpa en barnförsäkring. Ibland blir man även kontaktad för att få ett hembesök för att få en barnförsäkring presenterad. Det skadar naturligtvis inte, men var gärna påläst innan besöket. Ställ dig själv frågan. Vad är det mest sannolika olycksfallet eller sjukdomen som barnet kan drabbas av , eller vad är jag mest orolig för som kan hända, och fråga rakt ut vad försäkringen täcker vid ett sådant scenario.

Det kan vara en fördel att teckna försäkring redan när barnet är mycket litet, eftersom om barnet redan diagnostiserats med någon sjukdom så är det försent att teckna en försäkring.

 

Läs också: Försäkring mot boprisfall

Leave a Reply