Barnwebb – Din familj på webben

Barn, graviditet, utveckling, barnsjukdomar, säkerhet, ungdomar och uppfostran

Barnsäkerhet – Information på internet

By • Sep 6th, 2010 • Category: Barnsäkerhet

Information om barns säkerhet finns hos flera olika myndigheter. Här hittar du länkar till information på olika myndigheters webbplatser.
Leksaker och andra barnprodukter
Hur ska säkra leksaker var utformade för att vara säkra och vad är viktigt att tänka på när du köper barnvagn? Det och mycket annat får du svar på här på Konsumentverkets webbplats.
Barnsäkerhet [Konsumentverket]
Säkerhet i byggnader och i hemmet
Vad krävs för byggnader ska var säkra för barn, både ut- och invändigt? Boverket har regler utformning av byggnader och krav på barnsäkerhet i hemmet.
Barnsäkerhet [Boverket]
Elsäkra produkter och el i hemmet
På Elsäkerhetsverkets webbplats hittar du fakta om elsäkerhet i produkter och anläggningar där barn vistas.
Barn och elsäkerhet [Elsäkerhetsverket]
Vid förgiftning
Vid misstänkt förgiftning, ring 112 och begär Giftinformationscentralen så får du hjälp dygnet runt. Vid mindre akuta fall, ring 08-331 231.
Giftinformationscentralen


Barn och kemikalier
Många produkter som barn kommer i kontakt med innehåller kemikalier. Kemikalieinspektionen har tillsyn över kemiska produkter och ger ut information och råd om kemiska ämnen i barns vardag.
Barn och kemikalier [Kemikalieinspektionen]

Säkerhet i trafiken
Hos Transportstyrelsen kan du läsa mer om bland annat babyskydd och bilbarnstolar.
Så skyddar du barnen – regler och tips [Transportstyrelsen]

Samordningsansvar för barnsäkerhet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är samordnande myndighet för barnsäkerhetsfrågor.
Barns och ungas säkerhet [MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap]

Tagged as:

Leave a Reply