Gåsen

S 10 år pratar med L 5 år.

S – Vet du vilket djur som går sist från festen?
L – Nej.
S – Gåsen. Gå sen.Den vill gå sen.  Fattar du?
L – Ja.
S – Vilket djur går sämst?
L – Gåsämst?
S – Nej Gorilla. Går illa. Fattar du?