Gåsen

S 10 år pratar med L 5 år.

S – Vet du vilket djur som går sist från festen?
L – Nej.
S – Gåsen. Gå sen.Den vill gå sen.  Fattar du?
L – Ja.
S – Vilket djur går sämst?
L – Gåsämst?
S – Nej Gorilla. Går illa. Fattar du?

Huggorm?

L 4,5 år

 

På besök i Örebro så passerar vi först ett avkapat träd.

L – Det trädet var avhugget. Det kanske är en huggorm som gjort det

Sedan passarar vi dessa träd:

 

L – Oj det trädet håller på att drunkna ner i vattnet i den ån.