Barnwebb – Din familj på webben

Barn, graviditet, utveckling, barnsjukdomar, säkerhet, ungdomar och uppfostran

Tecken på att barnet är på väg att födas

By • Oct 3rd, 2013 • Category: Förlossning

Det kan vara svårt att veta när förlossningen startat och det är dags att kontakta BB, men det finns en hel del tecken som avslöjar att födeln är nära förestående.

Livmodern drar ihop sig under hela graviditeten, och under de sista veckorna kommer sammandragningarna oftare och det gör att balansen i muskelfibrerna ändras.  Det kan vara svårt att skilja dessa sena förvärkar från födslovärkarna. Samtidigt står man och väger mellan risken att föda innan man kommit fram till BB och den att åka in på falskt alarm och behöva åka hem igen utan att ha fött något barn. Det finns några tecken man kan hålla koll på för att lättare kunna avgöra om förlossningen har inletts och det är dags att åka in till förlossningsavdelningen.

Livmoderhalsen utplånas
I slutet av graviditeten blir livmoderhalsen gradvis kortare och de nedre segmenten blir tunnare medan de övre tjocknar. Att de nedre segmenten tunnas ut kallas att livmoderhalsen utplånas.

Slemproppen lossnar
När livmoderhalsen är helt utplånad och börjar öppna sig lossnar den s.k. slemproppen som har förseglat vägen in till livmodern. Det är inte alltid man märker  när slemproppen försvinner. Slemproppen kan se ut som en flytning från slidan eller som en mer geléaktig klump. Flytningen kan vara vattnig eller klibbig och är vanligen brunaktig, rosa eller klarröd. Den kan också vara vattnig med  rosa eller röda strimmor i.  Den kan komma flera dagar innan födelsen eller sitta kvar tills värkarbetet har kommit igång.

Vattnet går
Ett annat tecken på att förlossningen är nära förestående är att “vattnet går”, d.v.s. fosterhinnorna som omger barnet i livmodern brister och fostervätskan rinner ut.
Ibland kan dock fostervattnet hålla på att läcka ut under flerqa dagar men eftersom livmodern ständigt ersätter den förlorade vätskan minskar inte volymen märkbart.
Andra gånger kan fostervattnet komma forsande på en gång. Om vattnet går på det viset är barnets huvud förmodligen inte fixerat och då bör du lägga dig ner omedelbart och sedan ringa till förlossningen för att få råd och vägledning.

Vanligen går dock vattnet först under det första skedet av förlossningen, när livmoderhalsen är nästan öppen. Det kan tom hända att hinnorna inte brister förrän barnet föds.

När vattnet går timmar, eller tom dagar, innan förlossningen kallar man det för tidig fosterhinnebristning. Om vattnet är grönaktigt kan det bero på att det färgats av  barnets första avföring,  mekonium,  och du bör då genast kontakta förlossningen.

Tarmförändringar
Under de sista dagarna före förlossningen stimuleras tarmen av hormon som frigörs från livmoderslemhinnan och du kanske är lösare i magen än normalt och behöver bajsa oftare än vanligt.
Kroppen har en naturlig tendens att tömma tarmen före och under förlossningen. Tarmtömningen kommer normalt före förlossningen men under en vaginal förlossning kan trycket på ändtarmen stimulera tarmtömning under själva förlossningen.
Darrningar
Ibland kan förlossningen föregås av ofrivilliga darrningar. Trots att du inte fryser kan du börja skaka okontrollerbart. Det kan också ske efter förlossningen. Det är ett sätt för kroppen att minska spänningarna och varar oftast bara i några minuter. Djupandning, lugnande massage, ökad rumstemperatur och ett varmt bad kan hjälpa.

Förvärkar
De första sammandragningarna  känns ofta som intensiva menssmärtor, antingen i nedre delen av buken eller i korsryggen. De kan komma med 10 till 30 minuters mellanrum till en början, men ökar så småningom i intensitet samtidigt som de kommer tätare. Variationerna är dock stora.
En del kvinnor har istället förvärkar som kommer med 5 till 10 minuters mellanrum och som fortsätter på samma sätt genom hela öppningsskedet.
Andra kvinnor har oregelbundna sammandragningar/förvärkar under några dagar innan de starkare, regelbundna värkarna kommer och några känner knappt sammandragningar/förvärkar alls. Ibland är sammandragningarna/förvärkarna oregelbundna under hela förlossningen.

Det är lätt att förväxla sammandragningar/förvärkar med riktiga förlossningsvärkar. När förlossningsvärkarna kommer så brukar livmodern dra ihop sig rytmiskt och med regelbundna mellanrum. Kan du inte avgöra om det är riktiga födslovärkar som du upplever så är det antagligen vanliga sammandragningar/förvärkar.

Ofta pågår sammandragningarna/förvärkarna i några timmar eller mer under dagarna innan förlossningen börjar, för att sedan upphöra några timmar eller tom dagar. Det är ganska vanligt att detta pågår i ett par dagar.

Födslovärkar
Man kan börja fundera på att ta kontakt med sin förlossningsavdelning när värkarna är smärtsamma och kommer med 5-10 min mellanrum, lite beroende på hur långt man har att åka och om man haft en snabb förlossning tidigare. Ta tid på sammandragningarna genom att skriva ner exakt när de börjar och hur länge de varar. Ring förlossningsavdelningen om sammandragningarna håller i sig med ett regelbundet mönster och uppträder allt tätare.  Det är bäst att den gravida kvinnan ringer eftersom personalen på BB även lyssnar på hennes andning. Ofta är det dags att bege sig till BB när förlossningsvärkarna dyker upp med tre till fem minuters mellanrum, men om du har långt till BB eller om du har fött barn snabbt tidigare kan personalen föreslå att du åker tidigare.  Det är dock för det mesta inte nödvändigt att ha bråttom med att ge sig av till sjukhuset, speciellt inte för förstföderskor, utan man kan försöka utnyttja tiden till att försöka vila så mycket som möjligt.

Ta kontakt med förlossningen
Det är viktigt att ta kontakt med förlossningsavdelningen om:

» värkarna är smärtsamma, regelbundna och kommer med 5-10 min mellanrum
» det kommer spår av färskt blod
» man får en riklig blödning
» vattnet går och man har långt till förlossningsavdelningen och är osäker på om förlossningen börjat
» man känner att värkarbetet har börjat och om man fött snabbt tidigare
» man känner sig orolig eller osäker eller förlossningen inte verkar utvecklas normalt
»Man ska alltid ta kontakt med förlossningsavdelningen innan man ger sig iväg så att de har tid att förbereda sig.
Om det är fullt på förlossningsavdelningen på det sjukhus du har planerat föda på är det sjukhusets uppgift att se till att du får plats någon annanstans.

is
Email this author | All posts by

Leave a Reply