Barnwebb – Din familj på webben

Barn, graviditet, utveckling, barnsjukdomar, säkerhet, ungdomar och uppfostran

Kejsarsnitt ger annorlunda DNA-påbyggnad i vita blodkroppar

By • Jul 9th, 2009 • Category: Förlossning

Barn som föds med planerade kejsarsnitt får oftare diabetes, cancer och astma, enligt flera olika rapporter. Nu tror sig svenska forskare ha upptäckt en av förklaringarna.

Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt att barn som föds med kejsarsnitt får en annorlunda påbyggnad av DNA (arvsmassan) i de vita blodkropparna, jämfört med barn födda vaginalt. Detta har de gjort genom att ta blodprover hos nyfödda barns navelsträngar.

Under de två första dagarna såg forskarna skillnader i DNA-programmeringen, mellan kejsarsnittfödda och normalfödda.

Detta kan vara en del av förklaringen till varför barn som föds via kejsarsnitt oftare drabbas av immunologiska sjukdomar som astma och allergi, cancer och diabetes senare i livet.

Forskarna tror att det kan vara skillnader i barnens stressnivå vid födseln som spelar en avgörande roll. Vid en vaginal förlossning byggs stressen upp gradvis och alla barnets försvarssystem är fullt påslagna.

–Och det är en bra, ändamålsenlig stress. Men vid ett kejsarsnitt är barnet helt oförberett, stressen kommer väldigt hastigt. Det finns djurexperiment som visar att negativ stress kan programmera avkomman, något som kan senare kan spela en roll för risken att drabbas av sjukdomar.

Orsaken till att DNA programmeras annorlunda hos kejsarsnittade barn är ännu inte helt klarlagd. Ytterligare forskning om födelsestressens betydelse och om vilka specifika gener som påverkas återstår att göra.

–Födseln är ett väldigt viktigt ögonblick för aktivering av olika gener och avstängning av andra gener, säger Mikael Norman och fortsätter:

–Att rucka på förutsättningarna med ett planerat kejsarsnitt kan vara en tidig mekanism som omprogrammerar DNA i de vita blodkropparna. En omprogrammering kan i sin tur öka risken för senare immunologiska sjukdomar.

Läs mer

Tagged as:

Leave a Reply