Barnwebb – Din familj på webben

Barn, graviditet, utveckling, barnsjukdomar, säkerhet, ungdomar och uppfostran

PKU-prov

By • Jul 25th, 2010 • Category: födelse

PKU-prov tas på alla nyfödda i Sverige sedan mitten av 60-talet. Avsikten är att hitta barn som har någon av fem ovanliga sjukdomar som inte märks genom tidiga symtom, men där man med tidig behandling kan förhindra att sjukdomen skadar barnet.

De sjukdomar man letar efter är fenylketonuri (PKU), galaktosemi, sköldkörtelhormonbrist, binjurebarkhormonbrist och biotinidasbrist. Bland de närmare 100.000 barn som föds varje år i Sverige är det sammanlagt cirka 50 som har någon av de här sjukdomarna. Risken att ert barn skulle ha någon av dem är således mycket liten.

Provet skall tas så snart som möjligt efter 48 timmars ålder. Några droppar blod samlas upp på ett filterpapper, får lufttorka och sänds till PKU-laboratoriet där analyserna utförs. Efter analysen sparas provet och hanteras i enlighet med biobankslagen. De uppgifter som kommer att sparas är moderns födelsenummer och namn, barnets födelsedatum och kön, provtagningsdatum för provet, graviditetslängden samt namnet på förlossningskliniken. Dessa uppgifter behövs för att hålla reda på provet och för att kunna tolka analysresultaten på ett riktigt sätt. Om förälderarna inte vill att barnets prov ska sparas kan de begära detta skriftligen genom att fylla i en s.k. Nej-talong som man kan få av personalen som tar PKU-provet. Den ska vara underskriven av båda vårdnadshavarna ( eller vårdnadshavaren om det endast finns en).

Tagged as:

Leave a Reply

Warning: Undefined variable $user_ID in /storage/content/83/166583/barnwebb.se/public_html/wp-content/themes/mimbo2.2/comments.php on line 73