Archive for the ‘Hälsa’ Category

Feber

Saturday, May 16th, 2009

En morgon var Benjamin alldeles varm. Temperaturen var bra mycket närmare 40 än 37.5

Efter två dagar med feber hällde vi i honom lite alvedon. Möjligen gick febern ner lite tillfälligt men på kvällen var det närmare 40 igen. Den natten fick han sova utan pjamas. Och se där. Följande morgon var han nästan helt feberfri. Så om man inte hade varit så vetenskapligt skolad hade man nästan kunnat säga att om man vill bli av med feber är det mer effektivt att sova utan pjamas än att inta alvedon…

10 månader och bättre i magen

Sunday, January 18th, 2009

Benjamin är nu 10 månader gammal och bättre i magen. Skitbra.

Han äter det mesta också. T.o.m. oliver som inte ens hans pappa tycker om.

Lös i magen

Tuesday, January 13th, 2009

Svalde en glödlampa. Lös i magen. Så lyder en gammal ordvits.

Det har han dock inte gjort men lös i magen är den lilla skitungen. Ut kommer en grönfärgad sörja ett par tre gånger per dag. Jag tyckte bättre om hur det var tidigare när han var hård i magen och var tvungen att ta i så mycket att det märktes i så god tid att man både hann ta av honom blöjan och sätta honom på toaletten innan det var dags för tvåan. Även om något mellanting kanske är att föredra. Lösmagheten hade dock fått till följd att han vid invägningen på bvc inte hade ökat lika mycket som viktkurvan indikerade. 9100g väger hans nu 73cm långa kropp. Se där. Endast 1 meter kortare än sin far är han nu. Eller om det beror på att att han ibland bara äter en halv fyramånaders portion. Men bröstmjölk äter han med god aptit. Och nu har han börjat tycka om vällingen iallafall så snart kan han nog gå upp en viktklass.

Vaccinering

Tuesday, August 19th, 2008

Så var det dags för den andra sprutan av vaccinering mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och sjukdomar orsakade av Haemophilus influenzae typ b (Hib) som rekomenderas att ge vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Det känns ju inte som det är så stor risk att drabbas av dessa sjukdomar idag men om en hög andel av befolkningen inte skulle vaccineras skulle det ju vara viss risk för spridning av dessa sjukdomar så det kan man ju bidra till att förhindra genom vaccination. För det är ju inga trevliga sjukdomar det handlar om.

Difteri (äkta krupp eller strypsjuka) är en smittsam svår halsinfektion som var vanlig i Sverige på 1940-talet. Sjukdomen finns fort-farande i Östeuropa. Difteribakterien utsöndrar ett gift som kan ge livshotande skador bl. a. på hjärta och nerver.

Stelkramp (tetanus) orsakas av en bakterie som finns i jord och kan infektera sår. Bakterien producerar ett gift, som orsakar svåra kramper och andningsförlamning.

Kikhosta (pertussis) är en mycket smittsam lång-dragen luftvägsinfektion.

Polio (barnförlamning) är en virussjukdom som medför allt från förlamningar till lindrig eller ej märkbar infektion. Sjukdomen håller på att utrotas med hjälp av vaccin, men förekommer fortfarande.

Hib är en bakterie som kan orsaka snabbt förlöpande infektioner i form av hjärnhinneinflammation och blodförgiftning, särskilt hos små barn.

Vaccination innebär alltså aatt man tillförs delar av det smittämne som orsakar en sjukdom, eller hela smittämnet men i försvagad form, d.v.s. något som inte är tillräckligt för att utlösa sjukdomen men ändå räcker för att bygga upp ett skydd. Om man senare utsätts för smitta är kroppens immunförsvar i förväg aktiverat och kan oskadliggöra smittämnet, innan sjukdom utvecklas.

Läs mer om svenska barnvaccinationsprogrammet.