Vaccinering

Så var det dags för den andra sprutan av vaccinering mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och sjukdomar orsakade av Haemophilus influenzae typ b (Hib) som rekomenderas att ge vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Det känns ju inte som det är så stor risk att drabbas av dessa sjukdomar idag men om en hög andel av befolkningen inte skulle vaccineras skulle det ju vara viss risk för spridning av dessa sjukdomar så det kan man ju bidra till att förhindra genom vaccination. För det är ju inga trevliga sjukdomar det handlar om.

Difteri (äkta krupp eller strypsjuka) är en smittsam svår halsinfektion som var vanlig i Sverige på 1940-talet. Sjukdomen finns fort-farande i Östeuropa. Difteribakterien utsöndrar ett gift som kan ge livshotande skador bl. a. på hjärta och nerver.

Stelkramp (tetanus) orsakas av en bakterie som finns i jord och kan infektera sår. Bakterien producerar ett gift, som orsakar svåra kramper och andningsförlamning.

Kikhosta (pertussis) är en mycket smittsam lång-dragen luftvägsinfektion.

Polio (barnförlamning) är en virussjukdom som medför allt från förlamningar till lindrig eller ej märkbar infektion. Sjukdomen håller på att utrotas med hjälp av vaccin, men förekommer fortfarande.

Hib är en bakterie som kan orsaka snabbt förlöpande infektioner i form av hjärnhinneinflammation och blodförgiftning, särskilt hos små barn.

Vaccination innebär alltså aatt man tillförs delar av det smittämne som orsakar en sjukdom, eller hela smittämnet men i försvagad form, d.v.s. något som inte är tillräckligt för att utlösa sjukdomen men ändå räcker för att bygga upp ett skydd. Om man senare utsätts för smitta är kroppens immunförsvar i förväg aktiverat och kan oskadliggöra smittämnet, innan sjukdom utvecklas.

Läs mer om svenska barnvaccinationsprogrammet.

One Response to “Vaccinering”

  1. […] Benjamin född 18 mars 2008 « Vaccinering 6 månader […]

Leave a Reply