Barnwebb – Din familj på webben

Barn, graviditet, utveckling, barnsjukdomar, säkerhet, ungdomar och uppfostran

Nära föräldraskap

By • Aug 30th, 2009 • Category: Uppfostran

Begreppet attachment parenting myntades av dr William Sears, men han uppfann inte typen av föräldraskap. Istället är attachment parenting ett försök att återinföra mycket gott som försvunnit ur det västerländska föräldraskapet i modern tid. Attachment parenting är en strävan att ta upp de goda sidorna i ett mer ursprungligt föräldraskap och samtidigt givetvis behålla det som är bra med det moderna. På svenska har metoden fått namnet nära föräldraskap

Det som i första hand eftersträvas är att uppnå en stark och framför allt trygg anknytning mellan föräldrar och barn. Varför? Jo, det finns flera skäl. Det första är att barnet får känna tryggheten i föräldrar som svarar snabbt och riktigt på dess skrik och tillfredställer dess behov. Sedan för att barn och föräldrar kommer att lära känna varandra väl genom närheten och det kommer att göra det lättare att veta vilken sorts förälder man behöv er vara för sitt barn.

För att uppnå denna närhet, anknytning och för att lära känna barnet föreslås en rad verktyg och bland dem väljer man de som passar och fungerar i just sitt liv. Det som föreslås är främst amning, att bära barnet mycket, att sova nära barnet och att undvika separationer när barnet är litet. Sedan är det viktigt med positiv disciplin, att lyssna på barnet och att behålla balansen i familjen.  Metoden kan beskrivas med följande punkter.

1. Knyt an vid födseln. Den första tiden med barnet är viktig för den fortsatta anknytningen och relationen. Ta vara på denna tid tillsammans.

2. Amma. Amning är en övning i att läsa ditt spädbarn och förstå dess kroppsspråk. Så amningen är ett första steg mot att lära känna barnet.

3. Bär barnet. Barnet lär sig mycket i sin vårdares armar. De är oftare och längre i ett tyst uppmärksamt tillstånd, i vilket de lär sig som effektivast.

4. Sov nära barnet. Det sovarrangemang, som ger familjen den bästa, säkraste sömnen är det rätta sättet för just den familjen. Att samsova ger en annan möjlighet att vara förälder på natten än att sova åtskiljda gör.

5. Tro på att barnets skrik bär ett meddelande. Barnets skrik är för dess överlevnad och ett barn skriker inte i onödan. Att svara snabbt och med förståelse på barnets skrik bygger upp förtroende. Barnet lär sig att lita på föräldrarna och föräldrarna lär sig att lita på sin förmåga att trösta.

6. Undvik “metoder” (Baby trainers). Titta på ditt barn inte på klockan eller ett schema. Många metoder och deras förespråkare talar om scheman. Det kan ge kortsiktig vinst, men är en dålig investering då det ofta leder till en form av “detachment parenting”. Bli istället en expert på ditt eget barn.

7. Balans. Glöm inte dig själv eller pararförhållandet. Lär dig när du skall säga “ja” och när du skall säga “nej” för att bevara din egen balans.

Här kan du läsa om en svensk familj som tillämpar nära föräldraskap

Tagged as:

Leave a Reply