Vid hälsobesök hos skolsköterskan 11/11 2021 så visade vågen 42,2 kg och längden var 156 cm vilket var helt enligt kurvan.

Leave a Reply