Planerad semesterresa

I början på året så planerade familjen en semesterresa under november. Men så blev det inte då Benjamin inte kunde få ledigt från skolan.  Och det kanske var tur för när hösten väl kommer så är ju schemat fullspäckat, men principen att inte kunna ge en elev ledigt i lågstadiet känns lite överdriven.
Redan under vårterminen lämnade familjen in en ledighetsansökan för fem skoldagar till skolan för Benjamin som nu går i andra klass.
Eftersom båda föräldrarna i familjen hade jobb inplanerat under v. 44 när skolans höstlov var, planerade familjen en gemensam semestervecka under mitten av v. 45.

Föräldrarna verkade få ihop sina scheman för att få allt att klaffa.  Vi hade kollat in flyg.nu för att kunna hitta billigaste flyget. Benjamin har också två yngre syskon, men de går på förskoleklass och förskola som inte är obligatiriskt så där hade det inte heller varit några problem.

Men beskedet från skolan var att 8-åringen inte fick ledigt för detta, för att skolan hade en policy att inte ge ledigt för att minska risken att elever inte ska uppnå målen.

Benjamins pappa har själv jobbat på gymnasiet och högstadiet och vet att det kan vara besvärligt när en elev är borta en längre tid, men i det här fallet skulle ju en andra-klassare få mycket mer utbyte och lärdomar av att följa med på en utlandsresa än vad man får på en normal skolvecka. Speciellt som vi naturligtvis räknade med att han skulle utföra de skoluppgifter hemma som han missade under tiden. Lite ironiskt är också att det visade sig att skolan under denna period jobbar med temat ”jorden runt” då de ska läsa om andra länder.
Det är tydligt att man i Hallsbergs kommun valt att inte göra någon individuell bedömning vid ledighetsansökningar.

Visst har det blivit skärpta krav i skollagen kring möjlighet att bevilja ledighet från den 1 juli 2011 och det är den skärpningen som hallsbergs kommun
hänvisar till, men enligt skolverket ska man även ta individuell hänsyn till möjligheten eleven har att kompensera förlorad undervisning
samt hur angelägen ledigheten är för eleven och det är här skolan och Hallsbergs kommun har tolkat skrivelsen fel när man inte gör en individell prövning anser familjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *