Meningen med dubbelmackor

B – Nu vet jag vad som är meningen med dubbelmackor, förutom att man blir mättare av dem. Man kan tappa dem i golvet utan att fel sida hamnar ner.

Leave a Reply