BEF

Benjamin skriver tre bokstäver på ett papper.
B – Jakob, vad står det?
J – det står bef.
B (förvånat) Jag har lärt mig att skriva bef…

Leave a Reply