Kamp mot termodynamikens andra lag

Termodynamikens 2:a lag

säger att ett system och dess omgivning strävar mot större oordning.

Benjamin verkar göra allt han kan för att uppräthålla och påskynda denna process.

Väldigt laglydig alltså, så han kommer nog att växa upp till en laglydig medborgare iallafall.

 

 Vidare så använder sig naturvetenskapen av begreppet entropi, där entropi är ett mått på oordningen i ett system.

Utan att överdriva kan man säga att entropin då och då är ganska hög i det lilla blå huset…

Leave a Reply