Destruktiv

Om man ger Benjamin en tidning så läser han den inte som en normal människa skulle göra, utan istället river han sönder och knycklar ihop den. Han kanske ska bli en huligan…

Leave a Reply