Kosten kan ha betydelse för könet

En studie som publiceras i den engelska vetenskapliga tidsskriften Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences har funnit ett visst samband mellan kvinnans kost och könet på det blivande barnet. De statistiska sambanden är oklara och forskargruppen poängterar att man inte kan dra några säkra slutsatser förränn fler studier undersökt effekten. Forskarna tror dock att det kan röra sig om en klassisk mekanism som är känd i djurriket. Bättre tillgång på mat ger fler pojkar, och i snålare tider föds fler flickor.

När forskargruppen jämförde mammornas matvanor och antalet födda pojkar fanns bara ett tydligt samband. Mammor som åt frukostflingor en eller flera gånger om dagen hade 59 procents chans att få en pojke, medan den mor som bara åt en skål flingor i veckan hade endast 42 procents chans att få en pojke. Normalt sägar man att en kvinna har 51 procents chans att få en pojke, då det över lag föds några fler pojkar än flickor.

 Bättre tillgång på mat ger fler  pojkar, och i snålare tider föds fler flickor.

Leave a Reply