Hur tyst kan man viska

Simon 4,5 år

S – Pappa hörde du vad jag viskade?

P  – Nej.

S – Jag viskade inget. Det var därför du inte hörde.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *