Tillräckligt stadig?

Natali 5 år filosoferar

N – Desto mer år man blir desto stadigare blir man. Men sedan när man har blivit tillräckigt många år så blir man inte tillräckligt stadig.

Leave a Reply