Archive for June, 2015

prinsessig

Monday, June 8th, 2015

När Natali ska gå och lägga sig vill hon ha en prinsess-pyamas.

p – Jag hittar ingen pyamas med prinsessa på. Jag hittar bara den med findus. (från pettsson och findus)

N- Men Findus är inte alls prinsessig. Den är mer kattig.

En liten gladiator

Friday, June 5th, 2015

Familjen tittar på Gladiatorerna på TV.

P – Skulle ni vilja tävla sådär?

N – Ja, fast kanske mot någon liten istället.