Archive for May, 2015

baktiden

Tuesday, May 26th, 2015

N: Benjamin, Benjamin, hur tror du det är i baktiden?
B: Baktiden?
N: Ja, om man åker bakåt i tiden.
B: Dinosaurier. För det vet jag.