Archive for April, 2014

Om alla bär något

Wednesday, April 16th, 2014

 

N – Pappa kan inte du bära mig.

P – Nej, jag ska ju bära Simon.

N – Men mamma kan bära mig då?

P – Nej hon ska ju bära väskorna.

N – Men jag kan bära väskorna. Går det då?