Rök utan eld

Natali 3 år har hjälpt till att koka gröt.

N – Gröten är klar

P – Ja vad bra

N – Kan du stänga av

P – Jag har stängt av plattan redan

N – Varför brinner det i den då?

P – Nej, det ryker bara

N – Varför ryker det i den?

P – För att den är varm.

N – Jaha