Nätet lockade inte

Vid eftermiddagsmellanmålet disskuterar familjen vad de ska göra på eftermiddagen och om de ska gå ut i trädgården.

P – Ni kanske vill hjälpa mig att sätta upp nät runt träden så inte rådjuren äter upp dem.

B – Hur gör man det?

P – Man sätter ner pinnar i marken och sedan sätter man fast nätet vid pinnarna.

N – Nej, vi tittar på TV istället.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *