Språkförbistring

Vid en promenad med barnvagnen möter vi en cyklist som Natalis pappa hejar på, som man gör på landet.
N – vem du heja på?
P – cyklisten…
N – grisen?
P – nej, cyklisten… Som cyklade…
N – varför cykla grisen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *