Archive for September, 2012

Språkförbistring

Saturday, September 8th, 2012

Vid en promenad med barnvagnen möter vi en cyklist som Natalis pappa hejar på, som man gör på landet.
N – vem du heja på?
P – cyklisten…
N – grisen?
P – nej, cyklisten… Som cyklade…
N – varför cykla grisen?