Archive for February, 2012

Snölåda

Saturday, February 18th, 2012

Att det kommit lite snö hindrar ju inte att man kan leka lite i sandlådan. Eller snölådan kanske man ska kalla den.