Barnwebb – Din familj på webben

Barn, graviditet, utveckling, barnsjukdomar, säkerhet, ungdomar och uppfostran

Det svenska barnvaccinationsprogrammet

By • Jul 10th, 2009 • Category: Barnhälsovård, Små barn

Alla barn i Sverige erbjuds vaccination mot nio smittämnen (bakterier och virus), som kan ge allvarliga sjukdomar. Följande ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet som ges kostnadsfritt på BVC och skolhälsovården.
–     Difteri,
–     Stelkramp,
–     Kikhosta,
–     Polio,
–     Mässling, påssjuka, röda hund
–     Hib-bakterien (haemophilus influenzae, typ b).
–     Pneumokocker*

* F.o.m. 2009 erbjuds alla nyfödda barn vaccination mot pneumokocker.

Barn från länder med relativt stor förekomst av tuberkulos och eller hepatit B (smittsam gulsot) och vissa andra s.k. riskbarn erbjuds vaccination mot den ena eller bägge dessa sjukdomar från sex månaders ålder.

Frivilligt – Men viktigt att verkligen vaccinera
Barnvaccinationsprogrammet är frivilligt men rekommenderas i sin helhet till alla barn. Det viktigaste skälet är att skydda det enskilda barnet mot några kända smittämnen (virus och bakterier), som kan orsaka allvarliga sjukdomar med komplikationer.

Det andra skälet är att om tillräckligt många vaccineras så förhindrar man fortsatt smittspridning och epidemier.

Sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammet

Difteri (“äkta krupp”) var fram till andra världskriget en mycket smittsam och allvarlig halsinfektion som orsakade kvävningsdöd hos barn.

Bakterien utsöndrar ett gift som kan ge livshotande skador på hjärta och nerver. Difteri förekommer fortfarande i fattiga länder i världen.

Stelkramp (Tetanus) förekommer väldigt sällan i Sverige och då bara hos personer som inte är vaccinerade. Sjukdomen orsakas av en bakterie som finns överallt i jord och gödsel och därför t.ex. på smutsiga spikar och redskap.

Bakterien producerar ett gift som ger svåra kramper och andningsförlamning.

Poliovirus (Barnförlamning) orsakade så sent som på 1950-talet stora epidemier i Sverige. Sjukdomen leder till muskelförsvagning eller förlamning med bestående handikapp som följd.

Polio förekommer idag endast i vissa regioner i Afrika och Asien.

Kikhosta (pertussis), orsakas av en allmänt förekommande bakterie, som kan vara farlig f.a. för späda barn. Vaccination ger ett hyggligt skydd.

De som ändå drabbas trots vaccination får ett lindrigare sjukdomsförlopp.

Mässling (morbilli), påssjuka (parotit) och röda hund (rubella), orsakas alla av virus och kombineras i ett gemensamt vaccin.

Mässling kan i sällsynta fall orsaka dödsfall eller en allvarlig hjärninflammation med bestående men. Det är vanligt att mässling medför andra komplikationer, t.ex. lunginflammation, öroninflammation och andra infektioner.

Påssjuka kan ge en lindrigare form av hjärnhinneinflammation som dock kan leda till bestående hörselnedsättning eller dövhet. Pojkar som drabbas efter puberteten kan få testikelinflammation och riskera att bli sterila.

Röda Hund är farligast om den drabbar en gravid kvinna. Risken är då stor att fostret får skador, som medför hjärtfel och hörsel- eller ögonskador.

Hib (Haemofilus influenzae typ b) är en vanligt förekommande bakterie, som orsakar luftvägsinfektioner, framför allt hos späda och små barn. Vissa av dessa kan orsaka blodförgiftning, hjärnhinne- och struplocksinflammation (epiglottit).

Sedan allmän vaccination infördes under 90-talet har svåra hjärnhinneinflammationer hos späda och små barn minskat drastiskt.

Pneumokocker är vanligt förekommande luftvägsbakterier, som kan orsaka bl.a. öroninflammationer och lunginflammation. Vissa pneumokocker är s.k. invasiva och kan därför orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Fr.o.m. 2009 erbjuds alla nyfödda barn ett vaccin mot de sju vanligast förekommande invasiva pneumokockerna.

Tagged as:

2 Responses »

  1. […] Läs mer om svenska barnvaccinationsprogrammet. […]

  2. […] Några  saker man ska tänka på före avresan: Kolla att alla, även spädbarn har giltiga pass. Kontrollera också om man behöver visum för det aktuella resmålet. Kontrollera om ytterligare vaccinationer krävs, utöver de som ingår i svenska barnvaccinationsprogrammet. […]

Leave a Reply