Archive for June, 2019

Elevhälsan

Thursday, June 6th, 2019

Vid besök hos elevhälsan 3/6 2019 så vägde B 32,4kg och var 140,5cm lång