Experiment

B   – Jag vill göra ett experiment med Natali.

N  – Nää..

B  – Men Natali, du ska bara se experimentet. Du ska inte bli till geggamojja. Du ska bara titta på experimentet.

Leave a Reply