Archive for July, 2016

Den du eller jag menar…

Tuesday, July 19th, 2016

Benjamin och Natali disskuterar om de ska se på video.

N -Vi kan väl se på… Hm

B – Åh, ja, jag vet…

N – Vad heter den…

B – Menar du den jag menar?

N – Nej, den jag menar.

B – Jaha. Nej det vet jag inte.

Experiment

Tuesday, July 19th, 2016

B   – Jag vill göra ett experiment med Natali.

N  – Nää..

B  – Men Natali, du ska bara se experimentet. Du ska inte bli till geggamojja. Du ska bara titta på experimentet.