Archive for June, 2016

Inte rädda för spöken

Wednesday, June 29th, 2016

Benjamin och Natali är ute i trädgården. De försöker skrämma iväg en geting.

N – Bu!

B – Nej Natali, dom är inte rädda för spöken. Dom vet inte ens att dom finns.

Fiskar efter information

Wednesday, June 29th, 2016

Benjamin 8 år och Natali 5 år samtalar:

 

B – Natali, när du var liten som en vattenmolekyl, hur såg dom andra vattenmolekylerna ut? Minns du det?

 

En fråga som dock inte fick något svar.

Sått ett frö

Monday, June 20th, 2016

När vi är ute och plockar smultron frågar B:

-Kan man odla hamburgarbröd?

P – Nej…

B – Men varför har de då frön på sig..?