Archive for June, 2014

Saturday, June 7th, 2014

Benjamin 6 år ska duka fram tallrikar när kusiner och farbror är på besök. Han har räknat att det är nio personer som behöver en tallrik. Efter att ha tagit fram två stycken, frågar han hur många fler som behövs.

Hans pappa försöker hjälpa till:

P – Om du har nio och tar bort två, hur många blir det då?

B – Nej, inte tar bort. Tar fram…