Archive for March, 2013

yngst-störst

Friday, March 29th, 2013

Vi läser en bok där två barn bråkar om vem som är störst.

Den ena hävdar att hon är störst för att hon är äldst, medan den andra hävdar att han är störst för att han är längst.

Den kloke Numbert reder ut det och säger att hon är äldst-störst och han är längst-störst, så båda har rätt.

Vid ett annat tillfälle tar Benjamin begreppen ett steg längre och säger:

Natali, jag är längst-störst men du är yngst-störst.

BEF

Tuesday, March 12th, 2013

Benjamin skriver tre bokstäver på ett papper.
B – Jakob, vad står det?
J – det står bef.
B (förvånat) Jag har lärt mig att skriva bef…