Archive for October, 2012

Övergående kärhet

Saturday, October 27th, 2012

Benjamin pratar om kärlek.

-Jag har slutat vara kär i en som heter Vincent för jag glömde bort varför jag var kär i honom.

Senare förklarar han för Natali:

-Natali, att vara kär betyder att man vill att någon ska komma hela tiden.