Archive for March, 2011

På dagis

Wednesday, March 30th, 2011

Benjamin går på dagis 15h per vecka.

Benjamin berättar om sina dagisupplevelser:

På dagis drickte vi kaffe.
På låtsas.
Fast det kom sand och inget kaffe.
Och sedan gick kaffet sönder.