Titta han tecknar

Då Emma kan teckenspråk, brukar hon teckna till Benjamin. Redan för några veckor sedan gjorde han tecknet för lampa, visserligen uppochnedvänt och inte alltid bara när det fanns en lampa i närheten, men ändå. Nu tecknar han också tecknen för klocka och boll även om det händer att tecknen ibland blandas ihop med varandra. Verbalt är han inte heller helt ofösigkommen utan säger ti-tta så fort det finns något spännande och titta på och det är ganska ofta.

Leave a Reply