Archive for February, 2009

benjamin 11 månader

Thursday, February 19th, 2009

SIn 11 månaders dag fördrev han med att äta skita och sova. Och lite annat. Huvudsaken är att han är frisk iaf. Vilket han är nu efter att ha kräkts lite i helgen. Han kan också säga ma-ma och pa-pa dock inte alltid med full träffsäkerhet utan vissa dagar säger han pa-pa till alla och andra dagar säger han bara ma-ma. T.o.m. när han sover.

Titta han tecknar

Tuesday, February 3rd, 2009

Då Emma kan teckenspråk, brukar hon teckna till Benjamin. Redan för några veckor sedan gjorde han tecknet för lampa, visserligen uppochnedvänt och inte alltid bara när det fanns en lampa i närheten, men ändå. Nu tecknar han också tecknen för klocka och boll även om det händer att tecknen ibland blandas ihop med varandra. Verbalt är han inte heller helt ofösigkommen utan säger ti-tta så fort det finns något spännande och titta på och det är ganska ofta.