Archive for October, 2008

Kamp mot termodynamikens andra lag

Saturday, October 25th, 2008

Termodynamikens 2:a lag

säger att ett system och dess omgivning strävar mot större oordning.

Benjamin verkar göra allt han kan för att uppräthålla och påskynda denna process.

Väldigt laglydig alltså, så han kommer nog att växa upp till en laglydig medborgare iallafall.

 

 Vidare så använder sig naturvetenskapen av begreppet entropi, där entropi är ett mått på oordningen i ett system.

Utan att överdriva kan man säga att entropin då och då är ganska hög i det lilla blå huset…

Äter

Wednesday, October 22nd, 2008

Sedan en tid tillbaka äter Benjamin nu smakportioner av både gröt grönsaker och annat man kan stoppa i munnen. Här försöker han äta en bit majsbröd. Oftast hamnar det på alla andra ställen än i munnen, men det är bara att göra ett nytt försök.

Destruktiv

Monday, October 20th, 2008

Om man ger Benjamin en tidning så läser han den inte som en normal människa skulle göra, utan istället river han sönder och knycklar ihop den. Han kanske ska bli en huligan…

Kravlar

Tuesday, October 14th, 2008

Nu kan man inte alls längre vara säker på att han ligger kvar på samma ställe, om man lägger ner honom på golvet. Krypning på alla fyra har inte riktigt kommit igång än, utan istället kravlar han fram genom att trycka sig uppåt och framåt med händerna och sedan lägga ner kroppen igen och ta ett nytt tag med händerna och trycka sig fram några en bit till.