Tung gung

Vägning och uppföljande vaccinering på bvc. Vågen stannade på 7960g och måttbandet visade 66cm. Därefter åkte vi till en kompis och hjälpte till att flyttstäda. Eller rättare sagt Emma hjälpte till att flyttstäda och jag passade Benjamin och två av kompisens barn, vilket krävde lite mer uppmärksamhet än då man bara passar Benjamin, då de andra barnen kunde krypa respektive gå. Benjamin tyckte iaf. det var kul att få lånan gungan, och babygungor är ju bra på det viset att när man placerat ett barn där så vet man var man har det. Under dagen så inhandlade vi även en hoppgunga avsedd att sättas i en dörrpost. Benjamin verkade tycka den var helt ok, även om han inte slog volter av glädje, vilket iof var tur eftersom han då kanske hade trillat ur hoppgungan.

Vaccinering

Så var det dags för den andra sprutan av vaccinering mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och sjukdomar orsakade av Haemophilus influenzae typ b (Hib) som rekomenderas att ge vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Det känns ju inte som det är så stor risk att drabbas av dessa sjukdomar idag men om en hög andel av befolkningen inte skulle vaccineras skulle det ju vara viss risk för spridning av dessa sjukdomar så det kan man ju bidra till att förhindra genom vaccination. För det är ju inga trevliga sjukdomar det handlar om.

Difteri (äkta krupp eller strypsjuka) är en smittsam svår halsinfektion som var vanlig i Sverige på 1940-talet. Sjukdomen finns fort-farande i Östeuropa. Difteribakterien utsöndrar ett gift som kan ge livshotande skador bl. a. på hjärta och nerver.

Stelkramp (tetanus) orsakas av en bakterie som finns i jord och kan infektera sår. Bakterien producerar ett gift, som orsakar svåra kramper och andningsförlamning.

Kikhosta (pertussis) är en mycket smittsam lång-dragen luftvägsinfektion.

Polio (barnförlamning) är en virussjukdom som medför allt från förlamningar till lindrig eller ej märkbar infektion. Sjukdomen håller på att utrotas med hjälp av vaccin, men förekommer fortfarande.

Hib är en bakterie som kan orsaka snabbt förlöpande infektioner i form av hjärnhinneinflammation och blodförgiftning, särskilt hos små barn.

Vaccination innebär alltså aatt man tillförs delar av det smittämne som orsakar en sjukdom, eller hela smittämnet men i försvagad form, d.v.s. något som inte är tillräckligt för att utlösa sjukdomen men ändå räcker för att bygga upp ett skydd. Om man senare utsätts för smitta är kroppens immunförsvar i förväg aktiverat och kan oskadliggöra smittämnet, innan sjukdom utvecklas.

Läs mer om svenska barnvaccinationsprogrammet.

Starke Ben

Nu vänder sig Benjamin från ryggläge till magen snabbare än man hinner vända en pannkaka om han är på det humöret. Det är inte lika ofta han vänder sig från mage till rygg, men det kanske beror på att han inte vill på rygg som någon invalidiserad skalbagge.  Istället går han upp på tåspetsarna och trycker ifrån med armarna i en push-up. Sedan vet han inte riktigt vad han ska göra utan där blir han stående tills han blir trött i armarna. Men det dröjer nog inte så länge förrän han börjar flytta armar och ben framåt.